Tomasz Barański sensei

Tomasz Barański 6 dan aikido, 1 dan ju-jitsu.

Sztuki walki uprawia 40 lat. od 1981 roku judo, kendo, ju-jitsu, aikido. Na co dzień zajmuje się szkoleniem policjantów jako Instruktor Taktyki i Techniki Interwencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Instruktor Aikido i Ju Jitsu. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
W roku 1995 uczestniczył w opracowaniu nowatorskiego planu wykorzystania technik samoobrony (zaczerpnięte z różnych stylów sztuk walki tj: Aikido, Judo, Ju Jitsu.
Poza tym zajmował się wprowadzaniem do użytku przez Polską Policję Państwową wielofunkcyjnej pałki typu „Tonfa”.
Również pomysłodawca zakrojonej na szeroką skalę Ogólnopolskiej Akcji „Kobieta Bezpieczna” pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP.
współpracuje z wieloma mistrzami Aikido nurtu Kobayashi.

Instruktor aikido, ju-jitsu od 1994 roku – nr leg. instr. 17/94.

Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży od 1998 roku – nr zezw. 013/KK/98.