Hirokazu Kobayashi

Hirokazu Kobayashi urodził się w 1929 roku.

W młodości uprawiał karate, judo i kendo. W 1946 trafił do Morihei Ueshiby jako doświadczony mistrz karate. Uczniem Morihei był do jego śmierci.

Mistrz Kobayashi wielokrotnie przyjeżdzał do Europy na 2-3 miesięczne staże. Zgrupowania te odbywały się w Belgii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech.

Najbardziej znani uczniowie mistrza Kobayashi – zrzeszeni w Unii Aikido Kobayashi – to Giampietro Savegnago, Andre Cognard, Etienne Leman, Jean – Francois Riondet.

Hirokazu Kobayashi zmarł w 1998 roku.